Kullanım Koşulları

1. Tanımlar

Teknofis: Teknofis Perakende Lojistik Anonim Şirketi.Müşteri: İnternet sitesi üzerinden mal veya hizmetlere ilişkin sipariş talebi oluşturan kişi.Taraf(lar): Müşteri ve/veya Teknofis.Koşullar: Bu kullanım koşullarının tamamı.Uygulama: Teknofis’e ait mobil ve diğer internet bağlantısı olan cihazlarda kullanılabilen Teknofis’in sunduğu ürünlerin/hizmetlerin sipariş edilebildiği tüm fikri ve sınai hakları Teknofis’e ait uygulama.Sözleşme: Taraflar arasındaki Önbilgilendirme Formu ve bu formda yer alan bilgiler uyarınca kurulan mesafeli satış sözleşmesi.Ürün(ler): Teknofis’in hizmet verdiği bölgelerde, İnternet Sitesi’nde yer alan seçenekler arasından, Müşteri tarafından seçilen ve Teknofis tarafından, Müşteri’ye sunulan hizmet veya mal.İnternet Sitesi: Teknofis’e ait mobil ve diğer internet bağlantısı olan cihazlardan erişilebilen Teknofis’in sunduğu ürünlerin/hizmetlerin sipariş edilebildiği tüm fikri ve sınai hakları Teknofis’e ait www.teknofis.market internet sitesi

2. Başvuru ve Üyelik

 • 2.1. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup, GSM numarasını onayladıktan sonra, şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde İnternet Sitesi’ni kullanmaya başlayabilir.
 • 2.2. Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, bilgilerini her zaman İnternet Sitesi aracılığıyla güncelleyebilir.

3. İnternet Sitesi’nin Kullanımı

 • 3.1. Teknofis, kendi belirlediği ve İnternet Sitesi üzerinden sipariş verilebilen kapsama alanlarında teslimat yapmaktadır. Müşteri, İnternet Sitesi üzerinden teslimat adresi seçtiğinde, kendisine ilgili kapsama alanı içerisinde ve ilgili kapsama alanına özgülenmiş Ürünler gösterilir.
 • 3.2. Müşteri’ye İnternet Sitesi üzerinden gösterilen teslim süresi, Teknofis’in teslimatı gerçekleştirmeyi hedeflediği tahmini ve bağlayıcı olmayan bir süredir. Ürün’ün hedeflenen süre içerisinde teslim edilememesinden Teknofis sorumlu tutulamaz.
 • 3.3. Ürün satış fiyatı, teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler, Müşteri’nin seçtiği kredi kartından veya diğer ödeme yönteminden, sipariş verildiğinde tahsil edilecektir.
 • 3.4. Müşteri, Online Ödeme Yöntemini seçmesi durumunda, bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini sisteme girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha ödeme bilgilerini girmeyi gerektirmeden kullanılır. Online ödeme sistemi altyapısı MasterCard tarafından sağlanmaktadır. Teknofis kredi kartının ilk altı hanesi ve son iki hanesini sistemlerinde muhafaza etmektedir. Müşteri, İnternet Sitesi’nde birden fazla kredi kartı ya da ödeme aracı tanımlayarak seçtiği kredi kartı ya da ödeme aracı ile işlem yapabilir.
 • 3.5. Müşteri’nin, siparişini Teknofisen kuryeye, İnternet Sitesi üzerinden bahşiş ödemesi yapmak istemesi halinde, kuryeyi puanladığı sayfada yer alan bahşiş tutarlarından birini seçip ya da istediği tutarı girdikten sonra yönlendirileceği ödeme ekranında işlem yapması gerekecektir. Bahşiş Müşteri memnuniyetine bağlıdır ve tamamıyla Müşteri’nin isteği üzerine uygulanır. Bahşiş tutarının tamamı Müşteri’nin bahşiş vermeyi seçtiği kuryeye ödenecektir. Teknofis bu tutarı sadece bir aracı olarak tahsil etmektedir.
 • 3.6. Müşteri, bahşiş tutarlarından birini seçip ya da istediği tutarı girdikten sonra “Gönder” tuşuna basarak, (i) Kurye’ye belirtilen tutarda bahşiş vermeyi ve (ii) Teknofis’in bu tutarı ilgili sipariş verirken Online Ödeme Sistemi üzerinden kullandığı kredi kartı vasıtasıyla veya Müşteri’nin seçtiği/eklediği farklı bir kartla tahsil etmesini kabul eder. Bahşiş ödemesi iptal edilemez; “Gönder” tuşuna basılması ile birlikte Teknofis tüm bahşiş tutarını tahsil etmiş olacaktır ve sonrasında herhangi bir iade işlemi gerçekleştirilemeyecektir.
 • 3.7. Müşteri, Online Ödeme Sistemi kapsamında kullanılan kredi kartının, kart hamili haricinde, bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağını kabul eder.
 • 3.8. Müşteri’nin İnternet Sitesi’ni kullandığı cihazını kaybetmesi veya cihazın çalınması halinde, 3. Kişiler İnternet Sitesi’nde tanımlı kart bilgilerine erişemez. Ancak Müşteri’nin Teknofis’e bildirimde bulunması ve kartın kullanımına son vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde üçüncü şahıslar İnternet Sitesi’ni kullanarak Teknofis siparişi ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan Teknofis sorumlu tutulamaz.
 • 3.9. Müşteri, İnternet Sitesi aracılığıyla Teknofis tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının(kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder. Kredi kartıya da diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgileri 3. kişiler ile paylaşmamak, bu bilgileri 3. kişiler tarafından kullanılan İnternet Sitesi’ne tanımlamamak Müşteri’nin sorumluluğundadır.
 • 3.10. Müşteri, ödemeyi Teknofis’e yapmakla ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş sayılır. Kendisinden sipariş teslimi esnasında veya sonrasında, bahşiş ödemesi yapılması hariç olmak üzere, herhangi bir ücret talep edilmez.
 • 3.11. Müşteri, teslimat, ödeme, iade ve cayma hakkı gibi konularda Sözleşme’de detaylı olarak bilgilendirilecektir.
 • 3.12. Ürün, Müşteri’nin sipariş verirken bildirdiği adrese teslim edilir, sonradan adres değiştirilemez. Müşteri ya da belirlediği alıcının teslimat adresinde bulunmaması, teslim almaması veya hatalı adres bildirilmesi durumunda Teknofis, hiçbir sorumluluk kabul etmez, bu durumda Teknofis, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine Teknofismiş kabul edilecektir. Bu nedenle, Müşteri’nin Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün Müşteri’nin kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle Teknofis’e iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Müşteri’ye aittir. Teknofis, bu durumu suiistimal eden Müşteri’ye hizmet vermeyi durdurabilir.
 • 3.13. İnternet Sitesi'nde zaman zaman sosyal sorumluluk projeleri kapsamında satışlar yapılabilecektir. Aksi proje içeriğinde belirtilmediği sürece, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yer alan Ürünler ortak çalışma yürütülen dernek veya vakfa veya proje kapsamına göre sizin belirttiğiniz farklı bir adrese gönderilebilecektir. İlgili projeler kapsamındaki Ürünler sizin adresinize gönderilmeyecektir. Sosyal sorumluluk projelerine destek olmadan önce Ürün detaylarını incelemenizi tavsiye ederiz. Bu kapsamda yapılacak olan teslimatlar cayma hakkına konu olamayabilecektir. Sosyal sorumluluk projelerimiz hakkında detaylı bilgiye https://teknofis.market adresinden ulaşabilirsiniz.
 • 3.14. Müşteri, Sipariş’e ilişkin tüm şikayetlerini Teknofis’in müşteri hizmetlerine +90 (850) 532 50 50 numaralı telefon veya info@Teknofis.com e-posta adresi üzerinden aktarabilir.
 • 3.15. Teknofis’in sunduğu hizmetten yararlanan Müşteri, İnternet Sitesi’ni hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve İnternet Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin İnternet Sitesi aracılığıyla ve/veya dahilinde, Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle Teknofis doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • 3.16. Teknofis, Müşteri’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda yükümlülüklerini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.
 • 3.17. Müşteri, İnternet Sitesi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan alışverişlerin kişisel kullanım ve tüketim amaçlı olarak son kullanıcıya yapıldığını, tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
 • 3.18. Müşteri, İnternet Sitesi üzerinden Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca, tütün mamulleri ve alkollü içecek satışının yapılmadığını, İnternet Sitesi vasıtası ile bunları temine yönelik herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • 3.19. Müşteri, Üye İşyeri’ne ait Ürün sipariş ettiğinde, Teknofis sadece bir aracı olarak hareket eder ve bu nedenle Üye İşyeri tarafından sunulan Ürün kalitesinden, doğru sağlanmasından ya da Üye İşyeri’nin Müşteri’ye İnternet Sitesi üzerinden sunduğu Ürün nedeniyle vermiş olduğu zararın tazmininden sorumlu olamaz.
 • 3.20. Müşteri, TeknofisYemek üzerinden Üye İşyeri’ne ait ürün/hizmeti sipariş ettiğinde, Teknofis sadece bir aracı olarak hareket eder ve bu nedenle Üye İşyeri tarafından sunulan ürün/hizmetlerin kalitesinden, doğru sağlanmasından ya da Üye İşyeri’nin Müşteri’ye İnternet Sitesi üzerinden sunduğu ürün/hizmetler nedeniyle vermiş olduğu zararın tazmininden sorumlu olamaz.
 • 3.21. TeknofisYemek üzerinden verilen siparişlerinde, ücret iadesi ancak; (i) siparişin ilgili restorana iletilememesi veya restoranın aşırı yoğunluk, kurye bulunmaması, elektrik arızası, kaza gibi haller nedeniyle siparişi hazırlayabilecek ya da teslim edebilecek durumda olmaması nedeniyle siparişin zorunlu iptali; (ii) sipariş halen hazırlanmamış iken, Müşteri’nin talebi ve Üye İşyeri’nin kabulü üzerine iptali; (iii) siparişin bir kısmının veya tamamının Üye İşyeri’nde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali; (iv) sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili Üye İşyeri’nin onayı üzerine iptali; (v) yanlış, hasarlı ya da ayıplı ürün nedeniyle iptali; ya da (vi) memnuniyetsizlik halinde Üye İşyeri’nin onayı üzerine gerçekleştirilecek iptali durumunda yapılacaktır.
 • 3.22. İnternet Sitesi üzerinden verilen yemek siparişlerinde, teslimat Üye İşyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Teknofis, ilgili Üye İşyeri’nde bulunmayan ürünlerin Müşteri’ye teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin İnternet Sitesi’nde teşhir edilmesi bunların Üye İşyeri’nin stoğunda bulunduğu anlamına gelmeyebilir.
 • 3.23. TeknofisYemek üzerinden verilen yemek siparişlerinde, teslimat Üye İşyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Teknofis, ilgili Üye İşyeri’nde bulunmayan ürünlerin Müşteri’ye teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin İnternet Sitesi’nde teşhir edilmesi bunların Üye İşyeri’nin stoğunda bulunduğu anlamına gelmeyebilir.
 • 3.24. İnternet Sitesi üzerinden satışa sunulan Üye İşyeri’ne ait ürün/hizmetlerin fiyat veya ürün özelliklerinde hata olması durumunda Teknofis, Müşteriyi bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. İnternet Sitesi üzerinden Üye İşyeri’nin satışa sunduğu ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Teknofis gerekli özeni gösterecektir ancak Üye İşyeri’nin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Teknofis sorumlu olmayacaktır

4. Sona Erme

 • 4.1. Müşteri, İnternet Sitesi kullanımına istediği zaman son verebilir.
 • 4.2. Müşteri’nin işbu belirtilen Koşullar’a, ilgili mevzuata veya iyi niyet/ahlak kurallarına aykırı davrandığının tespiti halinde, Teknofis Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya İnternet Sitesi’nden/Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

5. Kişisel Verilerin Korunması

5.1. Teknofis, kişisel verilerinizin korunmasına yüksek önem vermektedir. Kişisel verilerinize ilişkin düzenlemelere erişmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

 • 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni
 • 2. Müşteri Kişisel Verilerinin Korunması Politikası

5.2. Müşteri, İnternet Sitesi/Uygulama’da oluşturulmuş her bir kullanıcı için yalnızca bir adet GSM numarası tanımlanabileceğini, tanımlanan GSM numarasının değiştirilemeyeceğini, yeni bir GSM numarasının ancak İnternet Sitesi/Uygulama üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlatılabileceğini, kayıtlı GSM numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1. Teknofis'in; Teknofis hizmetleri, fikri mülkiyet hakları, Teknofis ticari markaları, Teknofis ticari görünümü veya İnternet Sitesi’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her tür ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları münhasıran Teknofis’e aittir.

6.2. Müşteri, Teknofis hizmetlerini ve Teknofis'in yukarıda sayılan çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

6.3. Müşteri, İnternet Sitesi dahilinde bulunan, Teknofis ve/veya başka bir üçüncü kişilere ait resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

7. Değişiklikler

Teknofis, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Koşullar’ı, uygun göreceği herhangi bir zamanda, İnternet Sitesi üzerinden ilan ederek değiştirebilir.

8. Mücbir Sebepler

Nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, altyapı ve internet arızaları, yangın, deprem, sel baskını, diğer doğal afetler ile salgın hastalık gibi olağanüstü olayları, kargaşa, yaygın şiddet hareketleri, grev veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yükümlülüklerini yerine Teknofismesini objektif olarak engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlarda Teknofis, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

9. Uygulanacak Hukuk Ve Yetki

9.1. İşbu Koşullar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve onlara göre yorumlanacaktır.

9.2. Taraflar, Koşullar’dan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Müşteri ve Teknofis’in kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda Müşteri’nin ve Teknofis’in bulunduğu yerdeki tüketici mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

9.3. Uyuşmazlığın tüketici uyuşmazlığı olmaması halinde, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar, Koşullar’dan doğabilecek her türlü ihtilafta Teknofis’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veritabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, delil teşkiledeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

11. Yürürlük

Müşteri İnternet Sitesi üzerinden üyelik oluşturması ve/veya İnternet Sitesi’nin kullanması esnasında işbu Koşullar’a tabi olacağını kabul eder.